právě jste › Úvodní stranaLegislativa

Legislativa

Legislativa

Dotčené právní normy:

Zákon č. 575/2006 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daní, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - část pátá (změna zákona o pohonných hmotách čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů)

Zákon č.254/2001 Sb. - zákon o vodách a o změně některých zákonů § 17 a § 18

Vyhláška č. 450/2005 Sb. zákonů ČR - vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Vzor žádosti z Vodohospodářského úřadu - vzorový tiskopis - originál tiskopisu je k dispozici na každém Vodoprávním úřadě daného kraje sídlícího na Odboru životního prostředí


Doporučení:
Doporučujeme používat nádrže FUELMASTER® pouze jako vnitropodnikové výdejny pohonných hmot, nikoli jako veřejné čerpací stanice.


Upozornění:
Zde zveřejněné informace mají pouze informační a doporučující charakter.
Závazné podmínky pro instalaci nádrže stanoví provozovateli místně příslušný vodoprávní úřad.

AKCE Akce pro Vás připravujeme ...
všechny akce

KONTAKTNÍ ÚDAJE

EUROTANK DIESEL s.r.o.
areál HUŽ - Černovická 5523
430 03 Chomutov
Mobil: 00420 777 085 135-4
Email: info@eurotankdiesel.cz
Http://www.eurotankdiesel.com
IČO: 28672445
DIČ: CZ28672445

..........................................................

Zavolejte nám

QR

Sledujte prezentaci výrobků na YOUTUBE.

NAVIGACE

Domů
Novinky
PRODUKTY
PRONÁJEM NÁDRŽÍ
SERVIS
O FIRMĚ

O FIRMĚ
KONTAKT
CERTIFIKACE
Copyright © Eurotankdiesel s.r.o.
Tvorba stránek a design:
Blig s.r.o.
NAVIGACE
Domů
Novinky
PRODUKTY
SERVIS

O FIRMĚ
PRONÁJEM NÁDRŽÍ
O FIRMĚ
KONTAKT
CERTIFIKACE

Copyright © Eurotankdiesel s.r.o.
Tvorba stránek a design: Blig s.r.o.